quy hoạch chi tiết các khu dân cư

Lập quy hoạch chi tiết các khu dân cư tập trung, khu tái định cư trên địa bàn tỉnh Nam Định

Lập quy hoạch chi tiết các khu dân cư tập trung, khu tái định cư trên địa bàn tỉnh Nam Định

Quy hoạch

Giai đoạn 2020 - 2025, rất nhiều dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, của huyện được quan tâm, đầu tư triển khai tại tỉnh Nam ĐỊnh.

Lên đầu trang
Top