quy hoạch sử dụng đất tỉnh Điện Biên

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Điện Biên

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Điện Biên

Tin tức

Theo quy hoạch, đến năm 2020 tỉnh Điện Biên có 758.046ha đất nông nghiệp, chiếm 79,27%; đất phi nông nghiệp là 22.956ha, chiếm 2,40%; đất đô thị 14.393, chiếm 1,51%.

Lên đầu trang
Top