quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Kiến trúc - Quy hoạch

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định 995/QĐ-TTg ngày 25/8/2022 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Kiến trúc - Quy hoạch

Các Bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng của các quy hoạch được phân công thực hiện, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

Triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030

Triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030

Thời sự

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Lên đầu trang
Top