sáp nhập 3 quận TPHCM

Chưa đủ cơ sở pháp lý để TP.HCM thành lập "thành phố trực thuộc thành phố"

Chưa đủ cơ sở pháp lý để TP.HCM thành lập "thành phố trực thuộc thành phố"

Thời sự

Bộ Xây dựng đã có công văn phúc đáp UBND TP.HCM liên quan đến đề xuất thành lập thành phố phía Đông trực thuộc thành phố.

TP.HCM muốn lập thành phố phía Đông: Chưa có tiền lệ

TP.HCM muốn lập thành phố phía Đông: Chưa có tiền lệ

TP.HCM xin hướng dẫn thành lập thành phố phía Đông nhưng chuyên gia băn khoăn việc hướng dẫn dựa trên cơ sở pháp luật nào khi chưa có tiền lệ.

Lên đầu trang
Top