TAG:

sinh thái học đô thị

  • 10/01/2019, 06:00

    Cư trú tách biệt

    Cư trú tách biệt

    Khi đô thị phát triển với quy mô dân số ngày càng đông và thành phần ngày càng phức tạp, người ta dần dần phát hiện ra hiện tượng các nhóm cư dân khác nhau trong cộng đồng cứ tách dần nhau ra, cư trú ở những nơi riêng biệt. Đô thị càng phát triển, hiện tượng đó càng rõ nét.


TOP