Reatimes.vn

TAG:

Sở Tư pháp Đà Nẵng

  • 16/08/2018, 01:50

    Đà Nẵng ban hành Đề án ngăn chặn trốn thuế bất động sản

    Đà Nẵng ban hành Đề án ngăn chặn trốn thuế bất động sản

    Tại Đề án “Chống thất thu thuế đối với một số lĩnh vực, ngành nghề có rủi ro cao về thuế trên địa bàn TP. Đà Nẵng”, UBND TP. Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Tư pháp có phương án giám sát, ngăn chặn trốn thuế trong giao dịch bất động sản. Đây là Đề án chặn trốn thuế đầu tiên được ban hành trên cả nước.


TOP