25/07/2018, 03:09 GMT+7

Sửa đổi và bãi bỏ một số quy định trong lĩnh vực xây dựng

Reatimes.vn Chính phủ vừa ban hành Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Sửa đổi, thay thế một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP

Điều 1 quy định về sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và một số khoản tại Điều 1 của Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo đó, "Điều 45 quy định về Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Nghị định số 59 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên.

Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên.

Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp."

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động xây dựng được quy định tại "Điều 71, Nghị định số 59 sửa đổi bổ sung như sau:

Đối với nhà thầu nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc nhận thầu theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đồng thời, nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ công việc nào của gói thầu. Khi liên danh hoặc sử dụng nhà thầu Việt Nam phải phân định rõ nội dung, khối lượng và giá trị phần công việc do nhà thầu Việt Nam trong liên danh; nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện. Mặt khác, nhà thầu nước ngoài phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam”.

Bên cạnh sửa đổi, bổ sung, Nghị định 100 cũng quy định thay thế Điều 48 và Điều 49 của Nghị định số 59. Cụ thể: Thay thế Điều 48 về Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình của Nghị định số 59 và khoản 14 Điều 1 Nghị định số 42. Đồng thời, thay thế Điều 49 về Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng của Nghị định số 59 và khoản 15 Điều 1 Nghị định số 42.

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 79/2016/NĐ-CP

Điều 2, Nghị định 100 quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 79/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Theo đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung "Điều 4 về Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản. Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình khung đào tạo bồi dưỡng do Bộ Xây dựng ban hành".

Bãi bỏ các quy định

Nghị định quy định về bãi bỏ các quy định tại Điều 3.

Bãi bỏ Điều 22 Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 nàn 2009 của Chính phủ về quản lý chiếu sáng đô thị.

Bãi bỏ Điều 19 Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị.

Bãi bỏ Điều 27, Điều 34 Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.

Bãi bỏ Điều 16 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2018.

Bạn đang đọc bài viết Sửa đổi và bãi bỏ một số quy định trong lĩnh vực xây dựng tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP