TS.KTS. Trương Văn Quảng - Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam (VUPDA)

Đô thị sông, biển vùng di sản: Định vị thế mạnh để phát triển kinh tế đô thị

Đô thị sông, biển vùng di sản: Định vị thế mạnh để phát triển kinh tế đô thị

Kiến trúc

Mỗi đô thị sông, biển sở hữu tiềm năng riêng về địa hình, vị trí địa lý cũng như nguồn lực sản kiến trúc đô thị, văn hoá…khác nhau. Đó cũng là lợi thế để định vị thế mạnh trong kinh tế đô thị của riêng mình.

Lên đầu trang
Top