Theo Minh Đức/Báo Chính phủ

Những trường hợp tổ chức tín dụng không được cho vay

Những trường hợp tổ chức tín dụng không được cho vay

Tài chính bất động sản

NHNN đã ban hành Thông tư 06/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài đối với khách hàng.

Lên đầu trang
Top