Theo Hoàng Yến/Thời báo tài chính

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Nút thắt của nền kinh tế là pháp lý, thủ tục đầu tư, tín dụng…

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Nút thắt của nền kinh tế là pháp lý, thủ tục đầu tư, tín dụng…

Thời sự

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, những khó khăn của nền kinh tế cần tập trung tháo gỡ là ở những nút thắt về pháp lý, thủ tục đầu tư, môi trường, tín dụng chứ không có nghĩa là giảm thuế, phí. Giảm thuế có nghĩa là giảm sức mạnh của tài chính công...

Lên đầu trang
Top