Theo Quang Anh/Tạp chí Thương Trường

Nới điều kiện vay bất động sản, ngân hàng lo lại rơi vào vòng luẩn quẩn của nợ xấu

Nới điều kiện vay bất động sản, ngân hàng lo lại rơi vào vòng luẩn quẩn của nợ xấu

Tài chính bất động sản

Các ngân hàng thương mại cắt giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp, tuy nhiên nếu hạ ồ ạt thì nợ xấu sẽ tăng cao. Nếu các khoản nợ xấu tăng lên, vòng luẩn quẩn là xử lý nợ xấu sẽ lặp lại.

Lên đầu trang
Top