Nguyễn Đức Hùng Linh - Giám đốc phân tích và tư vấn đầu tư khách hàng cá nhân SSI

Tăng thuế môi trường với xăng dầu: Ngẫm 3 lý do không nên

Tăng thuế môi trường với xăng dầu: Ngẫm 3 lý do không nên

Tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu cần phải được cân nhắc lại bởi xét ở góc độ ngân sách nó không thực sự cần thiết trong khi tăng thuế là đi ngược với xu hướng kích cầu và làm giảm chất lượng sống của người dân.

Lên đầu trang
Top