Theo Nguyễn Tuyến - Xuân Giao/TTXVN

Luật Đất đai (sửa đổi) có thể giúp hút nguồn vốn từ kiều bào trên khắp thế giới

Luật Đất đai (sửa đổi) có thể giúp hút nguồn vốn từ kiều bào trên khắp thế giới

Chính sách & cuộc sống

Chánh Văn phòng VJBA đánh giá việc thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) là sự thay đổi tích cực, có thể giúp hút nguồn vốn từ kiều bào khắp thế giới muốn đầu tư vào bất động sản tại Việt Nam.

Lên đầu trang
Top