Theo baoxaydung.com.vn

Ngành Xi măng dư cung hay giảm cung?

Ngành Xi măng dư cung hay giảm cung?

Tiêu dùng đô thị

Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc Báo điện tử Sài Gòn Giải phóng ngày 05/11/2018 đăng bài “Báo động dư nguồn cung xi măng”.

Lên đầu trang
Top