Theo Nhất Nam/Đầu tư Bất động sản

Kiến trúc nhà cao tầng và giải pháp hướng đến đô thị thông minh

Kiến trúc nhà cao tầng và giải pháp hướng đến đô thị thông minh

Kiến trúc

Nhà cao tầng đã giải quyết tốt nhu cầu cấp bách về chỗ ở trong quá trình phát triển của các đô thị, nhưng tại 2 thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội và TP.HCM, thực trạng nhà cao tầng hiện nay đang bộc lộ những bất cập, ảnh hưởng đến việc xây dựng đô thị thông minh.

Lên đầu trang
Top