Minh Quang

Chủ tịch HĐQT Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam nhiều lần đi nước ngoài không báo cáo

Chủ tịch HĐQT Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam nhiều lần đi nước ngoài không báo cáo

Thời sự

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về đơn tố cáo liên quan tới ông Thân Hồng Linh, người đại diện vốn Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP (sau đây viết tắt là VNCC) về việc nhiều lần đi nước ngoài không báo cáo.

Lên đầu trang
Top