Hồng Thuận - Hồng Vũ

Mới chỉ giải quyết bề nổi của "tảng băng chìm"

Mới chỉ giải quyết bề nổi của "tảng băng chìm"

Đời sống cư dân

"Chuyện mất nước là nhỏ, nhưng nếu việc nhỏ không giải quyết sẽ thành việc lớn. Mâu thuẫn, tranh chấp trong chung cư sẽ xuất hiện nhiều hơn", Ths. Luật sư Nguyễn Minh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Tòa nhà Việt Nam nhận định về tình trạng đến hẹn lại... mất nước ở các chung cư.

Lên đầu trang
Top