Thục Anh - Thu Hà

Kỳ 1: Tơ nhện vô hình: Nâng đỡ hay Giăng mắc?

Kỳ 1: Tơ nhện vô hình: Nâng đỡ hay Giăng mắc?

Thị trường

Thủ tục hành chính đóng vai trò quan trọng trong sự vận hành của thị trường nhưng thủ tục rườm rà đang gây ra tác động tiêu cực, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động đầu tư, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bất động sản.

Lên đầu trang
Top