Theo Nguyễn Hoàng/ Báo Chính phủ

Ngày làm việc thứ tư của Hội nghị Trung ương 8

Ngày làm việc thứ tư của Hội nghị Trung ương 8

Thời sự

Ngày 5/10, tại Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Lên đầu trang
Top