Theo Diệu Thúy/TTXVN

Sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013: Chỉnh sửa các quy định để tăng cường quản lý

Sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013: Chỉnh sửa các quy định để tăng cường quản lý

Thời sự

Trong những năm qua công tác quản lý nhà nước về đất đai đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc quản lý sử dụng đất đai ngày càng có hiệu lực góp phần đáng kể vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013: Những vấn đề phát sinh ở địa phương

Sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013: Những vấn đề phát sinh ở địa phương

Thị trường

Sau gần 4 năm thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã bộc lộ nhiều bất cập, gây khó khăn cho các địa phương trong quá trình tổ chức thi hành.

Lên đầu trang
Top