Theo Nguyễn Việt/Diễn đàn Doanh nghiệp

"Bài toán" tăng trưởng cho 9 tháng cuối năm

"Bài toán" tăng trưởng cho 9 tháng cuối năm

Chính sách & cuộc sống

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,5% trong năm 2024, 9 tháng còn lại tăng trưởng GDP của Việt Nam phải đạt mức tăng trưởng 6,75%.

Lên đầu trang
Top