Theo Thái Phương/Người lao động

TP.HCM kiến nghị Chính phủ cho mở Khu công nghệ cao thứ 2

TP.HCM kiến nghị Chính phủ cho mở Khu công nghệ cao thứ 2

THÀNH PHỐ HCM

Kiến nghị này nhằm thực hiện công tác phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu công viên khoa học và công nghệ tại phường Long Phước, quận 9.

Lên đầu trang
Top