Theo Thành Đạt/Báo Chính phủ

Nâng hạng thị trường chứng khoán, hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài

Nâng hạng thị trường chứng khoán, hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài

Tài chính bất động sản

Có 2 vấn đề cần được tháo gỡ để thị trường chứng khoán được FTSE Russell nâng hạng, đó là yêu cầu ký quỹ trước giao dịch và giới hạn sở hữu nước ngoài.

Lên đầu trang
Top