Theo Minh Hiển/Báo Chính phủ

Dự kiến 1/7/2025, tổ chức tín dụng phải tuân thủ giới hạn về góp vốn, mua cổ phần

Dự kiến 1/7/2025, tổ chức tín dụng phải tuân thủ giới hạn về góp vốn, mua cổ phần

Tài chính bất động sản

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Thông tư quy định về việc xây dựng và thực hiện lộ trình tuân thủ các quy định về giới hạn góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng, công ty con của tổ chức tín dụng.

Tiếp tục thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị tại TP. Hà Nội

Tiếp tục thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị tại TP. Hà Nội

Tin tức

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 21/2023/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định 26/2018/QĐ-TTg thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại Hà Nội.

Lên đầu trang
Top