Theo Trang Ninh/Báo Đầu tư Bất động sản

Chuyện quản trị đòn bẩy nợ vay của doanh nghiệp địa ốc

Chuyện quản trị đòn bẩy nợ vay của doanh nghiệp địa ốc

Tài chính bất động sản

Đòn bẩy nợ vay vốn có tính 2 mặt, nếu sử dụng hợp lý và hiệu quả sẽ đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, nhưng cũng dễ dẫn đến rủi ro nếu quá lạm dụng.

Lên đầu trang
Top