Phóng sự ảnh: Trọng Chính

Về xứ Nghệ nghe câu hò điệu ví

Về xứ Nghệ nghe câu hò điệu ví

Bất động sản du lịch

Được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc UNESCO công nhận là “Di sản Văn hoá Phi vật thể” đại diện của nhân loại, dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là một trong những di sản đặc biệt.

Lên đầu trang
Top