Theo Thùy Anh/Kinh tế Đô thị

Vì sao đô thị trung tâm chưa được giải nén?

Vì sao đô thị trung tâm chưa được giải nén?

Quy hoạch

Giải nén cho đô thị trung tâm, đồng thời để phát triển cân bằng, bền vững, Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội từ năm 2011 đã xác định phát triển theo mô hình chùm đô thị, gồm có khu đô thị trung tâm, 5 đô thị vệ tinh và các thị trấn sinh thái.

Lên đầu trang
Top