Công Quốc

Bài 4: Liều thuốc cho sai phạm xây dựng ở TP.HCM

Bài 4: Liều thuốc cho sai phạm xây dựng ở TP.HCM

Thời sự

So với 6 tháng đầu năm 2019, thì thống kê từ 15/12/2019 - 25/10/2020 cho thấy số vụ vi phạm giảm 6,6 vụ/ngày, tỷ lệ giảm là 77,6%. Đây là con số tích cực từ báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU.

Lên đầu trang
Top