Thảo Vy

Ngành ngân hàng 2021 và "gia vị" Covid-19

Ngành ngân hàng 2021 và "gia vị" Covid-19

Ngân hàng

Mặc dù Việt Nam đang kiểm soát tốt giữa bối cảnh dịch bệnh vẫn phức tạp tại nhiều quốc gia, nhưng có lẽ đến năm 2021 ngành ngân hàng mới "ngấm đòn" Covid-19.

Lên đầu trang
Top