Theo Thúy Hà/Vietnamplus

HSBC: Việt Nam tiếp tục đi đầu trong việc thu hút FDI chất lượng

HSBC: Việt Nam tiếp tục đi đầu trong việc thu hút FDI chất lượng

Tin tức

Các chuyên gia HSBC cho rằng kể từ khi thực hiện đổi mới vào năm 1986, Việt Nam đã nhận được dòng vốn FDI đáng kể, trở thành một ngôi sao đang lên trong chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu.

Lên đầu trang
Top