Thiết kế: Thanh Thảo - Thảo Quyên

Thủ tục hành chính “hành” doanh nghiệp bất động sản

Thủ tục hành chính “hành” doanh nghiệp bất động sản

Chính sách & cuộc sống

Yếu tố thị trường chỉ chiếm tỷ lệ 30% trong số những yếu tố chi phối trạng thái hoạt động của doanh nghiệp bất động sản, còn lại 70% là các yếu tố liên quan đến quy định pháp luật và việc thực thi các thủ tục hành chính.

Lên đầu trang
Top