PGS.TS Doãn Hồng Nhung, GVCC Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Bộ Tài chính cần xem lại quan điểm, không nên bảo thủ

Bộ Tài chính cần xem lại quan điểm, không nên bảo thủ

Tài chính bất động sản

Dù các thành viên Chính phủ đã có ý kiến đồng thuận với quy định hồi tố chi phí lãi vay được trừ của năm 2017, 2018 khi sửa đổi khoản 3, Điều 8, Nghị định 20 nhưng không hiểu vì lý do gì, Bộ Tài chính lại không tiếp thu.

Lên đầu trang
Top