Theo Thế Anh/Bizlive

Ủy ban Kinh tế đề nghị tập trung cơ cấu lại các ngân hàng yếu kém

Ủy ban Kinh tế đề nghị tập trung cơ cấu lại các ngân hàng yếu kém

Tài chính bất động sản

Đề nghị trên tiếp tục được đưa ra, bên cạnh những kết quả Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã đạt được trong điều hành chính sách tiền tệ.

Lên đầu trang
Top