TS.KTS. Trần Minh Tùng

“Kiến trúc 4.0” hay kiến trúc thông minh: Khi tính linh hoạt trở thành một giá trị mới của chung cư đô thị

“Kiến trúc 4.0” hay kiến trúc thông minh: Khi tính linh hoạt trở thành một giá trị mới của chung cư đô thị

Kiến trúc

Với cuộc Cách mạng 4.0, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng công nghệ hiện đại sẽ hỗ trợ tốt việc xây dựng các cấu trúc linh hoạt, từ đó giúp người sử dụng khai thác tối đa các tiện ích của môi trường nhà ở.

Lên đầu trang
Top