TS. Nguyễn Thị Kim Thanh

Nguồn vốn tín dụng với sự phát triển bền vững của thị trường BĐS Việt Nam

Nguồn vốn tín dụng với sự phát triển bền vững của thị trường BĐS Việt Nam

Tài chính bất động sản

Năm 2017, các chính sách tín dụng cho lĩnh vực BĐS sẽ được kiểm soát chặt chẽ. Điều này không những không kìm hãm tốc độ tăng trưởng tín dụng vào lĩnh vực BĐS mà còn giúp nâng cao chất lượng đầu tư, tăng thêm tính bền vững cho thị trường.

Lên đầu trang
Top