Theo Lan Chi/Enternews

Long An sẽ là đối trọng phát triển kinh tế so với Bình Dương

Long An sẽ là đối trọng phát triển kinh tế so với Bình Dương

Chuyển động Thị trường

Cửa ngõ phía Đông của TP.HCM là Bình Dương thì cửa ngõ phía Tây là Long An. Cả 2 tỉnh đều có vị trí chiến lược kết nối các tỉnh còn lại của khu vực, và cũng đang là đối trọng trong phát triển KCN trong các đô thị hạ

Lên đầu trang
Top