TAG:

tâm thức văn hóa

01/10/2020, 04:44 GMT+7
  • 28/03/2020, 07:00

    Tâm thức văn hóa Việt Nam

    Tâm thức văn hóa Việt Nam

    Một người sinh ra, đó là con của một gia đình, là sự tiếp nối của dòng tộc. Công danh không chỉ là công danh của một cá thể độc lập mà còn là đại diện cho gia tộc. Dân tộc Việt vốn đặt ân nghĩa, đặc biệt là lòng hiếu lớn

Thương hiệu nổi bật

TOP