Reatimes.vn

Tập đoàn Khách sạn Đông Á đặt mục tiêu lãi lớn

Tập đoàn Khách sạn Đông Á đặt mục tiêu lãi lớn

ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (DAH - sàn HOSE) đã chính thức miễn nhiệm toàn bộ HĐQT, Ban Kiểm soát đương nhiệm và thực hiện bầu mới đồng thời đặt mục tiêu lãi lớn trong năm 2021.
08:30, 13/05/2021

Sáng ngày 12/5, Tập đoàn Khách sạn Đông Á đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tại khách sạn Đông Á, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Tại ĐHĐCĐ, bà Nguyễn Thu Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty Đông Á đã có báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

Theo bà Giang, 2020 là một năm khó khăn với Tập đoàn Khách sạn Đông Á khi các kết quả chính hoạt động chưa đạt mục tiêu đề ra.

Cụ thể, đến 31/12/2020, các kết quả chính hoạt động của Tập đoàn Khách sạn Đông Á như sau: Tổng tài sản 613.536.469.679 đồng (so với thời điểm 31/12/2019) là 624.018.306.818 đồng) giảm 98,32%. Doanh thu bán hàng đạt 12.337.366.562 đồng so với năm 2019 giảm 105,04%. Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ là -21.264.884.554 đồng so với năm 2019 giảm 147,47%. Chi phí quản lý doanh nghiệp là 2.387.109.329 đồng, giảm 61,24% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế là -33.137.274.514 đồng, so với năm 2019 giảm 5438,85%.

Tập đoàn khách sạn đông á
Ảnh khách sạn Đông Á tại Thái Nguyên. 

Đánh giá chung về kết quả kinh doanh năm 2020, bà Giang thừa nhận: “Kết quả kinh doanh năm 2020 của công ty là chưa thực sự tốt”.

Lý giải về mức doanh thu sụt giảm, vị lãnh đạo Tập đoàn Khách sạn Đông Á cho biết, năm 2020 là một năm hoạt động kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn, doanh thu giảm mạnh so với năm 2019, là do sự sụt giảm mạnh về doanh thu bán hàng. Bên cạnh đó, trong năm 2020, công ty có nâng cấp sửa chữa khách sạn Đông Á Plaza làm cho doanh thu về cung cấp dịch vụ cũng giảm đi đáng kể. Doanh thu giảm mạnh so với năm 2019, kéo theo lợi nhuận sau thuế của công ty cũng giảm mạnh so với năm 2019.

So với kế hoạch của Hội đồng cổ đông thường niên đề ra, kế hoạch doanh thu năm 2020 là 120 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 5 tỷ đồng thì kết quả hoạt động kinh doanh thực tế năm 2020 đều không hoàn thành.  

Báo cáo kết quả kiểm toán cho thấy, các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, chỉ tiêu về cơ cấu vốn, chỉ tiêu về năng lực hoạt động, chỉ tiêu về khả năng sinh lợi năm 2020 đều kém hơn so với năm 2019 cho thấy dấu hiệu không tốt trong hoạt động kinh doanh của công ty.

Chia sẻ về chiến lược, định hướng phát triển và kế hoạch năm 2021 của công ty, Tập đoàn Khách sạn Đông Á tiếp tục tái cấu trúc toàn bộ công ty - ổn định tài chính – chuẩn bị và triển khai đầu tư các dự án chiến lược.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiến hành nâng cấp, sửa chữa Đông Á Plaza thành khách sạn 5 sao. Đối với Đông Á Resort, công ty định hướng đầu tư thêm hướng bất động sản nghỉ dưỡng.

Tại đại hội, các cổ đông đã thống nhất kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản như vốn điều lệ 842 tỷ đồng, doanh thu thuần 505 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 43 tỷ đồng.

Tập đoàn Khách sạn Đông Á cũng đặt mục tiêu phát hành 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ, mệnh giá 10.000 đồng/cp, thu về 500 tỷ đồng, đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Dự kiến, số tiền thu về từ phát hành cổ phiếu sẽ được Đông Á sử dụng để bổ sung vốn cho dự án khu du lịch, nghỉ dưỡng Đông Á Resort (50 tỷ đồng), bổ sung vốn sửa chữa, nâng cấp khách sạn Đông Á (150 tỷ đồng), bổ sung vốn lưu động (300 tỷ đồng).

Điểm đáng chú ý của ĐHĐCĐ là tiến hành thông qua việc miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị đồng thời thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT mới của công ty nhiệm kỳ 2021-2026./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP