Reatimes.vn

TAG:

Tập đoàn Novanland

 • 06/03/2018, 23:17

  Novaland mang cổ phiếu đi “xuất ngoại”

  Novaland mang cổ phiếu đi “xuất ngoại”

  Tập đoàn Địa ốc Nova (Novaland, mã chứng khoán NVL) vừa công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua một số nội dung. Trong đó một số những nội dung chính liên quan đến kế hoạch niêm yết cổ phiếu ở thị trường chứng khoán nước ngoài, về phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư,...

 • 06/03/2018, 23:17

  Novaland mang cổ phiếu đi “xuất ngoại”

  Novaland mang cổ phiếu đi “xuất ngoại”

  Tập đoàn Địa ốc Nova (Novaland, mã chứng khoán NVL) vừa công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua một số nội dung. Trong đó một số những nội dung chính liên quan đến kế hoạch niêm yết cổ phiếu ở thị trường chứng khoán nước ngoài, về phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư,...


TOP