Reatimes.vn

TAG:

tây tứ mệnh và tây tứ trạch

 • 13/04/2021, 14:00

  Tuổi nào hợp với đặt bếp hướng Tây Nam?

  Tuổi nào hợp với đặt bếp hướng Tây Nam?

  Hướng Tây Nam thuộc Tây tứ trạch. Theo trạch mệnh tương phối, người Tây tứ mệnh đặt bếp hướng Tây tứ trạch sẽ đón được tài lộc. Vậy, tuổi nào hợp với việc đặt bếp hướng Tây Nam?

 • 12/04/2021, 14:00

  Hướng Tây hợp với đặt bếp cho tuổi nào?

  Hướng Tây hợp với đặt bếp cho tuổi nào?

  Việc đặt bếp đúng hướng rất quan trọng vì nó liên quan đến tài lộc và sức khỏe của gia chủ. Theo phong thủy, người Tây tứ mệnh hợp với hướng Tây tứ trạch. Vậy người tuổi nào đặt bếp hướng Tây sẽ có tài lộc?

 • 09/04/2021, 15:00

  Đặt bếp hướng Đông Bắc hợp với tuổi nào?

  Đặt bếp hướng Đông Bắc hợp với tuổi nào?

  Hướng Đông Bắc thuộc Tây tứ trạch. Theo trạch mệnh tương phối, người Tây tứ mệnh đặt bếp theo hướng Tây tứ trạch sẽ đón được tài lộc. Vậy, những tuổi nào hợp với đặt bếp hướng Đông Bắc?

 • 18/03/2021, 11:00

  Đặt bếp hướng Tây Bắc hợp với tuổi nào?

  Đặt bếp hướng Tây Bắc hợp với tuổi nào?

  Đặt bếp đúng hướng sẽ mang lại tài lộc và sức khỏe cho gia chủ. Theo phong thủy, người Tây tứ mệnh hợp với hướng Tây tứ trạch. Vậy người tuổi nào đặt bếp hướng Tây Bắc sẽ có lợi?

 • 02/10/2018, 03:00

  Phong thủy nhà ở: Trạch mệnh và hướng nhà – 99% những người treo gương bát quái chưa biết điều này

  Phong thủy nhà ở: Trạch mệnh và hướng nhà – 99% những người treo gương bát quái chưa biết điều này

  Làm nhà mới, mua gương bát quái về treo. Nhà đối cửa với căn hộ trước mặt – treo gương bát quái. Gia đình có chuyện không yên – thầy phong thủy khuyên treo gương… Nhà nhà treo gương bát quái, nhưng có đến 99% các gia chủ không biết lý do treo, khi nào cần treo và phải treo như thế nào…


TOP