TD Kids

Capital House ra mắt Hệ thống trường mầm non GCA

Capital House ra mắt Hệ thống trường mầm non GCA

Dự án

Ngày 27/5/2018, tại Hà Nội, Công ty Đầu tư & Phát triển giáo dục Capi Edu thuộc Tập đoàn Capital House đã chính thức công bố ra mắt thương hiệu Hệ thống trường mầm non GCA (Green Capital Academy).

Lên đầu trang
Top