Reatimes.vn

Thanh Hóa: Đấu giá hàng nghìn m2 đất, tăng thu ngân sách hơn 350 triệu đồng

Thanh Hóa: Đấu giá hàng nghìn m2 đất, tăng thu ngân sách hơn 350 triệu đồng

Công ty Cổ phần địa ốc Bình An vừa trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu nhà ở chung cư thuộc mặt bằng quy hoạch (MBQH) khu dân cư Tây Nam chợ Quảng Thắng, phường Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa.
11:06, 10/12/2021

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu nhà ở chung cư thuộc mặt bằng quy hoạch (MBQH) khu dân cư Tây Nam chợ Quảng Thắng, phường Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa (MBQH số 7180/QĐ/UBND ngày 10/12/2021).

Tổng diện tích khu đất đấu giá là 8.211,3m2, trong đó diện tích đấu giá tính thu tiền sử dụng đất (đất ở chung cư) là 3.305m2; diện tích đất hạ tầng kỹ thuật là 4.906,3m2. Hiện trạng khu đất đấu giá đã được bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Giá trị quyền sử dụng đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất (đã bao gồm chi phí đầu tư hạ tầng như hiện trạng) là 23.994.300.000 (hai mươi ba tỷ, chín trăm chín mươi tư triệu, ba trăm nghìn đồng), giá khởi điểm là 7.260.000 đồng/m2.

Phối cảnh dự án.

Theo thông tin từ báo chí, tại phiên đấu giá mới đây, mới đây Công ty Cổ phần địa ốc Bình An với giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất là 24.360.000 đồng. Như vậy, giá trúng đấu giá tăng 356.700.000 đồng so với giá khởi điểm. Tính trung bình, một mét vuông đất, Nhà nước thu thêm được hơn 100.000 đồng.

Được biết, Công ty Cổ phần Thương mại địa ốc Bình An được thành lập ngày 5/11/2020 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2802891058 cấp lần đầu ngày 5/11/2020, thay đổi lần hai ngày 9/9/2021. 

Đây cũng là doanh nghiệp được cho là đáp ứng đủ các điều kiện năng lực, kinh nghiệm khi tham gia đấu giá được quy định tại văn bản số 4288/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung phương án đấu giá quyền sử dụng đất dự án, cụ thể:

Nhà đầu tư đã tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu thực hiện tối thiểu 1 dự án trong lĩnh vực tương tự với lĩnh vực của dự án đấu giá hoặc là nhà thầu chính thực hiện tối thiểu 02 gói thầu/hợp đồng xây lắp thuộc dự án trong lĩnh vực tương tự với lĩnh vực của dự án đấu giá và phải đảm bảo các tiêu chí như:

Đối với dự án: Đã hoàn thành giai đoạn xây dựng trong vòng 5 năm gần đây, có tổng mức đầu tư tối thiểu bằng 60% tổng mức đầu tư của dự án đấu giá; dự án mà người tham gia đấu giá có phần giá trị vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 60% yêu cầu vốn chủ sở hữu của dự án đấu giá.

Đối với gói thầu/ hợp đồng xây lắp: Đã kết thúc trong 5 năm gần đây có giá trị phần công việc người tham gia đấu giá, tham gia trong gói thầu/hợp đồng xây lắp tối thiểu bằng 50% giá trị công việc tương ứng của dự án đấu giá…

Ngoài ra, người tham gia đấu giá không còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nộp ngân sách khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; không vi phạm pháp luật đất đai đối với các dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP