Reatimes.vn

TAG:

thành lập thành phố thuộc tp.hcm

  • 29/10/2019, 06:05

    Dự kiến thành lập thành phố thuộc TP.HCM ở phía đông

    Dự kiến thành lập thành phố thuộc TP.HCM ở phía đông

    TP.HCM vừa dự thảo văn bản kiến nghị Bộ Chính trị cho TP được thí điểm mô hình chính quyền đô thị, trong đó định hướng sẽ tổ chức lại các đơn vị hành chính ở quận 2, 9 và Thủ Đức thuộc khu đô thị sáng tạo phía đông.


TOP