Reatimes.vn

TAG:

thất thoát từ BT

  • 14/03/2019, 06:01

    “Thất thoát trong dự án BT sẽ là thất thoát kép”

    “Thất thoát trong dự án BT sẽ là thất thoát kép”

    Chưa có một thống kê nào cho thấy tại 63 tỉnh, thành trên cả nước hiện nay có bao nhiêu dự án BT và hiệu quả “đổi đất lấy hạ tầng” đến nay ra sao. Song chỉ với những ví dụ tại Hà Nội cũng đủ thấy quy mô và tầm vóc của các dự án BT lớn đến chừng nào khi đi vào khai thác.


TOP