Reatimes.vn

TAG:

thế chấp dự án cho tổ chức tín dụng

  • 28/09/2018, 06:01

    Rủi ro nào cho khách hàng mua phải dự án bị thế chấp?

    Rủi ro nào cho khách hàng mua phải dự án bị thế chấp?

    Một trong những rủi ro mà khách hàng mua phải dự án bị thế chấp ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng, đó là khi chủ đầu tư không có khả năng thanh toán khoản nợ dẫn đến tranh chấp giữa một bên là khách hàng sở hữu nhà ở, sở hữu chung quyền sử dụng đất dự án với tổ chức tín dụng có quyền xử lý quyền sử dụng đất của dự án để thu hồi nợ.


TOP