thép tăng giá bất thường

Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam kiến nghị gỡ khó cho doanh nghiệp xây lắp

Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam kiến nghị gỡ khó cho doanh nghiệp xây lắp

VLXD và Nội thất

Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam đang đề nghị các chi hội, nhà thầu thành viên đánh giá tác động của việc giá thép tăng đến hoạt động của doanh nghiệp, thống kê mức độ thiệt hại…

Lên đầu trang
Top