thị trường bất động sản tỉnh Nam Định

Nam Định: Phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin về nhà ở và TT BĐS trên địa bàn tỉnh

Nam Định: Phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin về nhà ở và TT BĐS trên địa bàn tỉnh

Xúc tiến đầu tư

Ngày 17/5/2023, UBND tỉnh Nam Định đã ký Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Nam Định

Lên đầu trang
Top