Reatimes.vn

TAG:

thời 4.0

 • 29/08/2019, 11:40

  Hai mẩu chuyện nhỏ

  Hai mẩu chuyện nhỏ

  Ở công ty của hắn giờ hắn làm mọi việc khó nhất, còn ký là tay Giám đốc chẳng làm ăn được gì, nhưng chữ ký cực đẹp...

 • 27/03/2019, 20:00

  Bất động sản và câu chuyện xây dựng văn hóa doanh nghiệp thời 4.0

  Bất động sản và câu chuyện xây dựng văn hóa doanh nghiệp thời 4.0

  Việc xây dựng giá trị văn hóa của doanh nghiệp bên cạnh thu hút nhân sự giỏi còn thể hiện định hướng đường dài của các doanh nghiệp trên thị trường.

 • 13/09/2018, 06:00

  Đợi thời 4.0

  Đợi thời 4.0

  Tất cả nguyên do mọi chuyện là vì hắn có một cái tật quái dị là không thể ký hai chữ ký giống nhau được. Mỗi lần ký bản thứ hai, hắn lo sợ đến vã mồ hôi, tập trung hết tinh thần để ký, nhưng vẫn chẳng giống tờ thứ nhất. Một tờ séc chuyển tiền hắn ký góc bên này khác, góc kia khác,cứ như là bắt chước chữ ký không thành. Hắn từng chuyển chữ ký sang viết chữ in tên hắn, nhưng không ai chấp nhận.


TOP