thời tiết Hà Nội hôm nay

Dự báo thời tiết ngày 11/1/2020 Hà Nội đêm và sáng sớm trời lạnh

Dự báo thời tiết ngày 11/1/2020 Hà Nội đêm và sáng sớm trời lạnh

Tiêu dùng đô thị

Hà Nội Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Dự báo thời tiết ngày 10/1/2020 Hà Nội sáng sớm có sương mù

Dự báo thời tiết ngày 10/1/2020 Hà Nội sáng sớm có sương mù

Tiêu dùng đô thị

Hà Nội Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Dự báo thời tiết ngày 9/1/2020 Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ

Dự báo thời tiết ngày 9/1/2020 Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ

Tiêu dùng đô thị

Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

Dự báo thời tiết ngày 8/1/2020 Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ

Dự báo thời tiết ngày 8/1/2020 Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ

Tiêu dùng đô thị

Hà Nội Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

Dự báo thời tiết ngày 7/1/2020 Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ

Dự báo thời tiết ngày 7/1/2020 Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ

Tiêu dùng đô thị

Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Dự báo thời tiết ngày 6/1/2020 Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ

Dự báo thời tiết ngày 6/1/2020 Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ

Tiêu dùng đô thị

Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Dự báo thời tiết ngày 5/1/2020 Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa

Dự báo thời tiết ngày 5/1/2020 Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa

Tiêu dùng đô thị

Hà Nội Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Dự báo thời tiết ngày 4/1/2020 Hà Nội có mưa

Dự báo thời tiết ngày 4/1/2020 Hà Nội có mưa

Tiêu dùng đô thị

Hà Nội Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Dự báo thời tiết ngày 3/1/2020 Hà Nội sáng sớm có sương mù

Dự báo thời tiết ngày 3/1/2020 Hà Nội sáng sớm có sương mù

Tiêu dùng đô thị

Hà Nội Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Dự báo thời tiết ngày 2/1/2020 Hà Nội có mưa nhỏ, trời rét

Dự báo thời tiết ngày 2/1/2020 Hà Nội có mưa nhỏ, trời rét

Tiêu dùng đô thị

Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Lên đầu trang
Top