Reatimes.vn

TAG:

thời tiết ngày 1/6/2018

 • 29/06/2018, 02:10

  Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

  Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

  Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết Hà Nội từ ngày 29/6 - 7/7/2018: Ngày nắng nóng, chiều tối rải rác có mưa rào và dông.

 • 29/06/2018, 02:10

  Dự báo thời tiết TP.HCM 10 ngày tới

  Dự báo thời tiết TP.HCM 10 ngày tới

  Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết TP.HCM từ ngày 29/6 - 7/7/2018: Phổ biến có mưa dông, trong cơn dông đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.

 • 29/06/2018, 02:10

  Dự báo thời tiết Nha Trang 10 ngày tới

  Dự báo thời tiết Nha Trang 10 ngày tới

  Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết Nha Trang từ ngày 29/6 - 7/7/2018: Chủ yếu có nắng nóng, riêng ngày 6-7/7 có mưa.

 • 29/06/2018, 02:10

  Dự báo thời tiết Hải Phòng 10 ngày tới

  Dự báo thời tiết Hải Phòng 10 ngày tới

  Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết Hải Phòng từ ngày 29/6 - 7/7/2018: Thời tiết diễn biến phức tạp, chủ yếu có nắng nóng, riêng ngày mùng 1/7 và 6-7/7 có mưa dông.

 • 29/06/2018, 02:00

  Dự báo thời tiết Đà Nẵng 10 ngày tới

  Dự báo thời tiết Đà Nẵng 10 ngày tới

  Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết Đà Nẵng từ ngày 29/6 - 7/7/2018: Nắng nóng trên diện rộng, với mức nhiệt dao động từ 25-38oC.

 • 20/06/2018, 08:30

  Dự báo thời tiết Đà Nẵng 10 ngày tới

  Dự báo thời tiết Đà Nẵng 10 ngày tới

  Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết Đà Nẵng từ ngày 21/6 - 29/6/2018: Phổ biến có nắng nóng, mức nhiệt dao động từ 27-36oC.

 • 20/06/2018, 08:30

  Dự báo thời tiết Hải Phòng 10 ngày tới

  Dự báo thời tiết Hải Phòng 10 ngày tới

  Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết Hải Phòng từ ngày 21/6 - 29/6/2018: Nhiều mây, trời nắng, riêng ngày 24-25/6 có mưa.

 • 20/06/2018, 08:20

  Dự báo thời tiết Nha Trang 10 ngày tới

  Dự báo thời tiết Nha Trang 10 ngày tới

  Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết Nha Trang từ ngày 21/6 - 29/6/2018: Nắng nóng trên diện rộng, riêng ngày 23/6/2018 có mưa dông.

 • 20/06/2018, 08:10

  Dự báo thời tiết TP.HCM 10 ngày tới

  Dự báo thời tiết TP.HCM 10 ngày tới

  Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết TP.HCM từ ngày 21/6 - 29/6/2018: Phổ biến có mưa, mưa rào và dông vài nơi.

 • 20/06/2018, 08:00

  Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

  Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

  Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết Hà Nội từ ngày 21/6 - 29/6/2018: Diễn biến thất thường, chiều tối có mưa rào và dông, ngày nắng nóng.

 • 08/06/2018, 14:10

  Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

  Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

  Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết Hà Nội từ ngày 9/6 - 17/6/2018: Diễn biến thất thường, chiều tối có mưa rào và dông, ngày nắng nóng.

 • 08/06/2018, 14:10

  Dự báo thời tiết TP.HCM 10 ngày tới

  Dự báo thời tiết TP.HCM 10 ngày tới

  Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết TP.HCM từ ngày 9/6 - 17/6/2018: Diễn biến thất thường, chiều tối có mưa rào và dông, ngày nắng nóng.

 • 08/06/2018, 14:10

  Dự báo thời tiết Nha Trang 10 ngày tới

  Dự báo thời tiết Nha Trang 10 ngày tới

  Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết Nha Trang từ ngày 9/6 - 17/6/2018: Nắng nóng với mức nhiệt cao nhất lên đến 35oC.

 • 08/06/2018, 14:00

  Dự báo thời tiết Hải Phòng 10 ngày tới

  Dự báo thời tiết Hải Phòng 10 ngày tới

  Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết Hải Phòng từ ngày 9/6 - 17/6/2018: Phổ biến có mưa rào và dông, riêng ngày 9-10/6 trời nắng đẹp.

 • 08/06/2018, 14:00

  Dự báo thời tiết Đà Nẵng 10 ngày tới

  Dự báo thời tiết Đà Nẵng 10 ngày tới

  Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết Đà Nẵng từ ngày 9/6 - 17/6/2018: Nắng nóng diện rộng với mức nhiệt dao động từ 26-36oC.


TOP